Contact us  |  中文  |  English

Current position:Home > Contact > Contact Us


1) Company Headquarters

Address: 12C, Guoxing Building, Changxing Road, Nanshan District, Shenzhen
Phone: (0755) 26456628, 26456629
Fax: (0755) 26456766
Postcode: 518052
Email: szgentech@szgentech.com

2) Guangzhou Branch
Address: Room 1104, Block A, New Ideal Huating, No.16 Jiangli Road, Haizhu District, Guangzhou
Phone: (020) 81534973
Fax: (020) 81534973
Postcode: 510310
Email: mo.yu@szgentech.com